Noutati

Rate bancare pentru tratamentul danturii

 


Prin parteneriatul incheiat cu Banca Transilvania va oferim posibilitatea de a achita in rate contravaloarea planului dumneavoastra de tratament.


DOCUMENTE NECESARE - SALARIATI

+ Adeverinta care să certifice veniturile declarate autorităţilor fiscale, aferente ultimului an financiar încheiat. ~ FisaFiscala

+ Adeverinta de venit emisa cu maxim 15 zile inaintea datei cererii (original) certificata prin unul din documentele: copie contract de munca + ultimul act aditional al acestuia (dacă este cazul) + REVISAL

+ Ultimul fluturas / ultimii 3 fluturasi de salariu (original) semnat/semnati si stampilat/stampilati de angajator

+ Extras de cont curent la BT pentru clientii care incaseaza salariul in cont curent la BT

+ Factura Proforma cu valoarea totala a costului tratamentului / intreventiei medicale

+ CI+

Copie un al doilea act de identitate

DOCUMENTE NECESARE - PENSIONARI

Venituri din pensie pentru limita de varsta sau anticipate

+ Talon de pensie / Talon de pensie militara sau curenta( copie)/ Extras de cont (daca se incaseaza in cont)

    + Dupa caz, Decizie de pensionare / Decizie de pensionare militara / din care sa rezulte ca pensia este definitiva la data analizei (copie)

Venituri din pensii de invaliditate nerevizuibile medical

+ Talon de pensie din luna precedenta sau curenta ( copie)/ Extras de cont (daca se incaseaza in cont)

+ Decizia de pensionare din care rezulta ca beneficiarul pensiei nu necesita revizuiri medicale

+ Factura Proforma cu valoarea totala a costului tratamentului / intreventiei medicale